Skip navigation
kyawminthu
Currently Being Moderated

အလြမ္းေၿပေလး

Sep 12, 2011 10:47 AM

  ငါနင့္ကို အရမ္းခ်စ္တယ္ဟာ  ဘာလို ့ငါ့ကိုၿပန္မခ်စ္ရတာ လဲ ေနာ္  ငါသိခ်င္လိုက္တာဟာ  ငါ့မွာ  ေငြမရွိလို ့လား  ဘာေၾကာင့္လဲ ေၿပာၿပပါဦးဟာ  ငါကိုသနားပါဦးေနာ္  ငါ့နင့္ကို တစ္သက္လံုးခ်စ္သြားမွာ ပါဟာ အဲ ့ကိုယံု ပါဟာ။

 

More Like This

  • Retrieving data ...

Bookmarked By (0)

Answers + Points = Status

  • 10 points awarded for Correct Answers
  • 5 points awarded for Helpful Answers
  • 10,000+ points
  • 1,001-10,000 points
  • 501-1,000 points
  • 5-500 points