0 Replies Latest reply on Sep 12, 2011 10:47 AM by kyawminthu

    အလြမ္းေၿပေလး

    kyawminthu

        ငါနင့္ကို အရမ္းခ်စ္တယ္ဟာ  ဘာလို ့ငါ့ကိုၿပန္မခ်စ္ရတာ လဲ ေနာ္  ငါသိခ်င္လိုက္တာဟာ  ငါ့မွာ  ေငြမရွိလို ့လား  ဘာေၾကာင့္လဲ ေၿပာၿပပါဦးဟာ  ငါကိုသနားပါဦးေနာ္  ငါ့နင့္ကို တစ္သက္လံုးခ်စ္သြားမွာ ပါဟာ အဲ ့ကိုယံု ပါဟာ။