1 Reply Latest reply on Aug 14, 2015 12:40 PM by Sheena Kaul

    Programmet slutar plötsligt att fungera och ominstallation krävs. Fungerar fortfarande inte efter ominstallation. Felkod 5 visas. Vad göra?

    jana13410867

      jana13410867

      Programmet slutar plötsligt att fungera och ominstallation krävs. Fungerar fortfarande inte efter ominstallation. Felkod 5 visas. Vad göra?