3 Replies Latest reply on Sep 28, 2015 1:33 PM by ireneg57344327

    mijn aanpassingspenseel doet het niet goed.Dit blijft altijd een beetje achter.ik ga over de foto,maar het penseel reageert niet onmiddelijk

    ireneg57344327 Level 1

      Mijn aanpassingspenseel doet het niet goed.Dit blijft altijd een beetje hangen,waardoor het moeilijk is om nauwkeurig te werken

      Ik werk met Creative Cloud