2 Replies Latest reply on Jan 24, 2013 8:25 PM by Steven L. Gotz

    Hitta tillbaks till original från timline

    Jumpcut 68

      Hur hittar jag orignaltagningen från ett ställe i timeline när jag bara har kvar bilden. Alltså både bild och ljud. Heter Match frame i Avid, Jag vet inte vad Premiere kallar det