0 Replies Latest reply on Mar 14, 2013 1:25 AM by jstaal

    Verzendknop !!

    jstaal

      Als er op de verzendknop (send) wordt gedrukt gaat het ingevulde formulier naar de maail van de auteur. Hoe kan ik het instellen dat de mail naar de coauteur gaat.