0 Replies Latest reply on Mar 20, 2013 5:50 AM by Mos57

    Elements 9 inställningar. Hur kan jag lägga in mina bilder i programmet, eftersom jag fattas raden

    Mos57

      Jag saknar raden i progammet där jag aktiverar var progammet ska söka mina bilder (kamera eller korrtläsare) för att sortera in dom. Hur får jag tillbaka denna funktion?