3 Replies Latest reply on Jul 21, 2013 10:57 AM by A.T. Romano

  Ingen bild bara ljud

  bertiljoh

   Hej!

   Har försökt att importera en film från minneskort men det är bara med ljudet som hörs ingen bild kommer. Vad gör jag för fel? Filmen har filändelse som .AVI.

    

   MVH/Bertil

    • 1. Re: Ingen bild bara ljud
     A.T. Romano Level 7

     bertiljoh wrote in German

     (Google Translate)

     No picture just sound
     July 21, 2013 9:01 AM

     Hello!

     Have tried to import a movie from memory but it's just the sound that is heard no picture comes. What am I doing wrong? The film has file extension. AVI.     MVH / Bertil

      

     My Reply In German

     (Google Translate)

      

     Viele Fragen.

     Welche Version von Premiere Elements verwenden Sie und auf das, was Computer-Betriebssystem wird es laufen?

     Welche Art von. Avi haben Sie? AVI ist nur ein Datei-Endung (Wrapper Format für die Video-und Audio-Kompression). Also müssen wir die Eigenschaften dieser ". Avi"-Dateien kennen. A Eigenschaften Auslesen aus der freien MediaInfo helfen würde.
     http://mediaarea.net/en/MediaInfo

     Welche Kamera Marke / Modell ist dieses ". Avi" aus?

     Was machst du als Einstellung des Projekts Voreinstellung für Ihr Projekt? Was ist Ihre geplante Export der Timeline Inhalte?

     Wir freuen uns auf Ihre Follow-up.

     Vielen Dank.

     ATR

     Add On ... Ist Ihr Grafikkartentreiber bis nach der Website des Herstellers Ihrer Grafikkarte aktuell?

      

     English Version Of My Reply

      

     Lots of questions.

      

     What version of Premiere Elements are you using and on what computer operating system is it running?

      

     What kind of .avi do you have? AVI is just a file extension (wrapper format for the video and audio compression). So, we need to know the properties of these ".avi" files. A properties readout from the free MediaInfo would help.

     http://mediaarea.net/en/MediaInfo

      

     What camera brand/model is this ".avi" coming from?

      

     What are you setting as the project preset for your project? What is your intended export of the Timeline content?

      

     Looking forward to your follow up.

      

     Thank you.

      

     ATR

      

     Add On...Is your video card driver up to date according to the web site of the manufacturer of your video card?

      

     If possible please write in English so that we do not have depend on Google Translate for the translation. If not, then we will continue as is.

     • 2. Re: Ingen bild bara ljud
      bertiljoh Level 1

      Hej och tack för svaret. Jag kan ingen engelska så det får bli på svenska. Min Premirer Element är 11 och mitt operativsystem är Windows 7 Professional. Kameran jag använde är en liten och inte ny. Det är en Toshiba Camileo S20. Har försökt att konvertera men kan inte hitta program som jag begriper är mycket lit datakunnig.

      Vad det är för AVI som används har jag ingen aning om. Det är första gången jag försöker redigera en film och stöter på så svåra problem. ad skall jag enklast kunna göra?

       

      Tack

       

      MVH/Bertil

      • 3. Re: Ingen bild bara ljud
       A.T. Romano Level 7

       bertiljoh wrote in Swedish

       Google Translate

        

       Hello and thanks for the reply. I can not English so it may be in Swedish. My Premirer Element is 11 and my operating system is Windows 7 Professional. The camera I used is a small and not new. It is a Toshiba Camileo S20. Have tried to convert but can not find the program that I understand is very lit computer savvy.

       What it is for AVI used, I have no idea. It is the first time I try to edit a movie and come across such difficult problems. ad, I will most easily be able to do?       Thanks       MVH / Bertil

       My Reply in Swedish

        

       ledsen. Jag fick blandas i skrevs Tyska vs svenska. , här är den svenska versionen av vad jag skrev till dig tidigare på tyska.
            Massor av frågor.

       Vilken version av Premiere Elements använder du och vilket operativsystem det körs?

       Vilken typ av. Avi har du? AVI är bara en filändelse (wrapper-format för video och ljud komprimering). , behöver vi veta egenskaperna hos dessa ". Avi" filer. En egenskaper avläsning från den fria MediaInfo skulle hjälpa.

       http://mediaarea.net/en/MediaInfo

       Vilken kamera märke / modell här ". Avi" kommer från?

       Vad är du om när projektet förinställd för ditt projekt? Vad är din tilltänkta exporten på tidslinjen innehållet?

       Ser fram emot din uppföljning.

       Tack.

        


       Lägg On ... Är ditt grafikkort föraren aktuell enligt webbplatsen för tillverkaren av ditt grafikkort?

       Jag kommer att leta upp specifikationerna för din kamera för att se vilken information som kommer att hjälpa oss.

       English Version Of My Reply

       (Google Translate)

        

       So sorry. I got mixed up in Google Translation German vs Swedish. So, here is the Swedish version of what I wrote to you previous in German.

        

       Lots of questions.

        

       What version of Premiere Elements are you using and on what computer operating system is it running?

        

       What kind of .avi do you have? AVI is just a file extension (wrapper format for the video and audio compression). So, we need to know the properties of these ".avi" files. A properties readout from the free MediaInfo would help.

        

           http://mediaarea.net/en/MediaInfo

        

       What camera brand/model is this ".avi" coming from?

        

       What are you setting as the project preset for your project? What is your intended export of the Timeline content?

        

       Looking forward to your follow up.

        

       Thank you.

        

       Add On...Is your video card driver up to date according to the web site of the manufacturer of your video card?

        

       I am going to look up the specifications of your camera to see what information there will help us.