8 Replies Latest reply on Sep 30, 2013 5:02 PM by MarcovandenOever

  Remove "<p> </p>" code

  MarcovandenOever Level 1

   Hi all, I have a difficulty removing this code "<p> </p>" with replace.

    

   The code in the cfdump is:

    

   </p> <p>  </p> <p>

    

   in the html output it is:

    

   <p>

   Tijdens de volle maan vanavond wordt een optische illusie zichtbaar die mensen al sinds de tijd van Aristoteles voor een raadsel stelt.</p>

   <p>

     </p>

   <p>

   De maan lijkt een stuk groter te zijn naarmate deze zich dichter bij de horizon bevindt dan wanneer deze hoger aan de hemel staat.</p>

   <p>

     </p>

    

   Any idea's?