2 Replies Latest reply on Oct 14, 2013 8:52 AM by A.T. Romano

  Premiere Elements 11 hänger upp sig

  Filmlover

   Problem med Premier Elements 11. Följande meddelande kommer upp när programmet startar: En inkompatibel grafikdrivrutin har identifierats. Om du vill ha snabbare och bättre uppspelningsprestanda uppdaterar du grafikdrivrutinen. Information om grafikdrivrutin:NVIDIA Corporation - GeForce GTX 260/PCIe/SSE2 3.0.0.

   Men det finns inga uppdateringar!! Programmet hänger sig och jag kan inte göra någonting alls. Samma sak hände för två veckor sedan. Jag avinstallerade alla Adobeprogram som fanns på datorn och installerade om. Efter fungerade det fram till idag.

    • 1. Re: Premiere Elements 11 hänger upp sig
     John T Smith Adobe Community Professional & MVP

     http://translate.google.com/

     Problems with Premier Elements 11. The following message comes up when the program starts: An incompatible graphics driver has been identified. If you want faster and better playback performance, update the video driver. Information Graphics Driver: NVIDIA Corporation - GeForce GTX 260/PCIe/SSE2 3.0.0.

      

     But there are no updates! The program hangs and I can not do anything at all. The same thing happened two weeks ago. I uninstalled all Adobe programs that were on the computer and reinstalled. After it worked until today.

      

     My Reply... did you go directly to the nVidia web site to check for a new driver?

      

     Also, read Display driver & Baddriver http://forums.adobe.com/message/4943624

     • 2. Re: Premiere Elements 11 hänger upp sig
      A.T. Romano Level 7

      Filmlover wrote in Swedish

      (Google Translate)

      Problems with Premier Elements 11. The following message comes up when the program starts: An incompatible graphics driver has been identified. If you want faster and better playback performance, update the video driver. Information Graphics Driver: NVIDIA Corporation - GeForce GTX 260/PCIe/SSE2 3.0.0.

      But there are no updates! The program hangs and I can not do anything at all. The same thing happened two weeks ago. I uninstalled all Adobe programs that were on the computer and reinstalled. After it worked until today.

       

      My Reply in Swedish

      (Google Translate)

      Om ditt grafikkort drivrutin är aktuell, BadDrivers.txt filen bör utgå som nästa steg i felsökningen.

      John T. Smith har hänvisat dig till vad som ser ut som Windows XP 32 bitars sökväg till filen. Windows 7 eller 8 64 bitars sökväg till BadDrivers.txt filen är
      Lokal Disc C
      programdata
      Adobe
      Premiere Elements
      11,0
      och i 11,0 Folder är den BadDrivers.txt fil som du tar bort.
      Se till att du arbetar med Folder Option Visa dolda filer, mappar,
      och driver aktivt så att du kan se hela vägen.

      Låt oss veta om det fungerar för dig.

      Tack.

      ATR

       

      English Version of My Reply

       

      If your video card driver is up to date, then the BadDrivers.txt file should be deleted as the next troubleshooting step.

       

      John T. Smith has referred you to what looks like Windows XP 32 bit path to that file. The Windows 7 or 8 64 bit path to the BadDrivers.txt file is

      Local Disc C

      Program Data

      Adobe

      Premiere Elements

      11.0

      and in the 11.0 Folder is the BadDrivers.txt file that you delete.

      Make sure that you are working with Folder Option Show Hidden Files, Folders,

      and Drives active so that you can see the complete path.

       

      Please let us know if that works for you.

       

      Thank you.

       

      ATR