10 Replies Latest reply on Nov 20, 2013 1:28 PM by Mycort

  Distribute Layers with a Specific Value

  Mycort Level 1

   I found this old post where Paul Riggot created this wonderful and very useful script, something I was looking for, but just wondering if I can request for some few updates to it.

    

   1) Seems like this does not work properly with CC version, works with my cs4. Is it possible to support CC? The spacing distances are really off...

    

   2) The distances between layers are not exactly the same as specified in the dialog, is it possible to make it more accurate. So for example, if I specified 23px for the horizontal gaps, when i measure it gives me 25px.

    

   3) On first time, is it possible to make the horizontal and vertical input fields have zero? Right now it defaults to 10px for each.

    

   Here's the original binary code, which you have to copy and paste into a text file and change the file type to be "filename.jsx" to work.

    

   @JSXBIN@ES@1.0@MyBbyBnADMAbyBnABMhRbyBn0ADOyhSZhSnAFegdiOjPhAiIjPjSjJjajPjOjUjBj

   MhAiTjQjBjDjJjOjHhAiFjOjUjFjSjFjEACzChdhdBXzEjUjFjYjUCXzKjIjPjSjJjajPjOjUjBjMDX

   jMhAiTjQjBjDjJjOjHhAiFjOjUjFjSjFjEACBXCXzIjWjFjSjUjJjDjBjMHXEXFjGnneAnZhUnAFct0

   zGjQjBjOjFjMhREXzGjQjBjOjFjMhQFjzDjXjJjOGnneAnOyhTZhTnAFegbiOjPhAiWjFjSjUjJjDjB DzIjWjBjMjJiEjBjUjFIAhVJJBnASzDjEjMjHJAne2meDjEjJjBjMjPjHjbjUjFjYjUhahHiTjDjSjJ

   jYjUhahHhHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJjFjThajbjCjPjSjEjFjSiTjUjZjMjFhahHjFjUjDjIjFjEhHh

   jQjUhAiJjOjUjFjSjGjBjDjFhHhMjCjPjVjOjEjThaibhRhQhQhMhRhQhQhMhVhQhQhMhThQhQidhMj QjBjOjFjMhQhaiQjBjOjFjMjbjCjPjVjOjEjThaibhRhQhMhRhQhMhThZhQhMhRhZhQidhAhMhAjUjF MjTjVhRiQjBjOjFjMiDjPjPjSjEjJjOjBjUjFjThajUjSjVjFjdhMjUjJjUjMjFhaiTjUjBjUjJjDiU

   VjOjEjThaibhRhQhMhVhQhMhThXhQhMhRhUhQidhAhMhAjUjFjYjUhahHhHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJ

   jFjYjUjbjCjPjVjOjEjThaibhVhQhMhRhQhMhThVhQhMhUhQidhAhMhAjUjFjYjUhahHiQjBjVjMjTh AiTjQjBjDjFjShHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJjFjThajbjTjDjSjPjMjMjJjOjHhajVjOjEjFjGjJjOjF jEhMjNjVjMjUjJjMjJjOjFhajVjOjEjFjGjJjOjFjEjdjdhMjQjBjOjFjMhRhaiQjBjOjFjMjbjCjPj jFjThajbjCjPjSjEjFjSiTjUjZjMjFhahHjFjUjDjIjFjEhHhMjTjVhRiQjBjOjFjMiDjPjPjSjEjJj

   EjJjUiUjFjYjUjbjCjPjVjOjEjThaibhShYhQhMhShQhMhThVhRhMhUhQidhAhMhAjUjFjYjUhahHhR

   OjBjUjFjThajUjSjVjFjdhMjTjUjBjUjJjDjUjFjYjUhRhaiTjUjBjUjJjDiUjFjYjUjbjCjPjVjOjE jThaibhRhQhMhShQhMhShVhQhMhUhQidhAhMhAjUjFjYjUhahHiQjJjYjFjMhAiTjQjBjDjJjOjHhAi IjPjSjJjajPjOjUjBjMhHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJjFjThajbjTjDjSjPjMjMjJjOjHhajVjOjEjFjG jJjOjFjEhMjNjVjMjUjJjMjJjOjFhajVjOjEjFjGjJjOjFjEjdjdhMjIjPjSjJjajPjOjUjBjMhaiFj hQhHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJjFjThajbjNjVjMjUjJjMjJjOjFhajGjBjMjTjFhMjOjPjFjDjIjPhaj

   jUjFjYjUhahHhRhQhHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJjFjThajbjNjVjMjUjJjMjJjOjFhajGjBjMjTjFhMj

   GjBjMjTjFhMjSjFjBjEjPjOjMjZhajGjBjMjTjFjdjdhMjTjUjBjUjJjDjUjFjYjUhShaiTjUjBjUjJ jDiUjFjYjUjbjCjPjVjOjEjThaibhRhQhMhVhQhMhShWhQhMhXhQidhAhMhAjUjFjYjUhahHiQjJjYj FjMhAiTjQjBjDjJjOjHhAiWjFjSjUjJjDjBjMhHhAhMjQjSjPjQjFjSjUjJjFjThajbjTjDjSjPjMjM jJjOjHhajVjOjEjFjGjJjOjFjEhMjNjVjMjUjJjMjJjOjFhajVjOjEjFjGjJjOjFjEjdjdhMjWjFjSj UjJjDjBjMhaiFjEjJjUiUjFjYjUjbjCjPjVjOjEjThaibhShYhQhMhVhQhMhThVhQhMhXhQidhAhMhA OjPjFjDjIjPhajGjBjMjTjFhMjSjFjBjEjPjOjMjZhajGjBjMjTjFjdjdjdhMjCjVjUjUjPjOhQhaiC

   jSjTjJjPjOORCFdAEXzHjJjOjEjFjYiPjGPjORBFeBhOffffnndKnORbySn0ABJSnABXzEjGjPjOjUQ

   jVjUjUjPjOjbjCjPjVjOjEjThaibhRhQhMhRhVhQhMhRhYhQhMhRhXhRidhAhMhAjUjFjYjUhahHiPj LhHhAjdhMjCjVjUjUjPjOhRhaiCjVjUjUjPjOjbjCjPjVjOjEjThaibhShQhQhMhRhVhQhMhThXhQhM hRhXhRidhAhMhAjUjFjYjUhahHiDjBjOjDjFjMhHhAjdjdjdhbftJMnASGBEjzGiXjJjOjEjPjXKRCV JAFeTiDjPjNjQjMjJjNjFjOjUjThAjPjGhAiQjBjVjMftnftONbOn0ACJOnAEjzFjBjMjFjSjULRBFe hbiTjPjSjSjZhAjUjIjJjThAjTjDjSjJjQjUhAjJjThAjPjOjMjZhAjWjBjMjJjEhAjGjPjShAiQjIj PjUjPjTjIjPjQhAiDiThThAjPjShAjIjJjHjIjFjSffZPnAnACzBhcMEXzGjTjVjCjTjUjSNjzHjWjF XzIjHjSjBjQjIjJjDjTRXzFjUjJjUjMjFSXFVGBEXzHjOjFjXiGjPjOjUTjzIiTjDjSjJjQjUiViJUR

   hEnASgcCnctffAUzCjcjchACBVgdDnndACBVgdDnndCnnOhFbhGn0ADJhGnASgcCnctffJhHnASzGjS

   DFeHiHjFjPjSjHjJjBFeKiCiPiMiEiJiUiBiMiJiDFdgaffnfACzBheVEXNjORCFdAEXPjORBFeBhOf fffnndJnJUnABXzKjPjOiDjIjBjOjHjJjOjHWXDXEXFVGBNyBnAMUbyBn0ABOVbyWn0ABJWnABXCezE jUjIjJjTXEXzHjSjFjQjMjBjDjFYXCeXRCYJibieichNichOicjEidBjHFeAffnfAEXzFjNjBjUjDjI ZXCeXRBYJibieichNichOicjEidAffn0DzAgaCYnfJZnABXWXHXEXFVGBNyBnAMZbyBn0ABOgabygbn 0ABJgbnABXCeXEXYXCeXRCYJibieichNichOicjEidBjHFeAffnfAEXZXCeXRBYJibieichNichOicj EidAffn0DgaCgdnfJgenAEXzGjDjFjOjUjFjSgbVGBnfJgfnASzEjEjPjOjFgcCncfftlhAbhBn0ACJ hBnASzBjYgdDEXzEjTjIjPjXgeVGBnfnftOhCbhDn0ACJhDnABXzIjDjBjOjDjFjMjFjEgfVGBnctfJ jFjTjVjMjUhBEEjInfnftOhIbhJn0ACJhJnAEjLRBVhBEffZhKnAnACzChBhdhCVhBEnnctbyhNn0AB

   VzBjJhVEffAVhVEAXzGjMjFjOjHjUjIhWVhOCByBMJiBnAEjzNjFjYjFjDjVjUjFiBjDjUjJjPjOhXR

   JhNnAEjzKjTjQjBjDjFiNjBjTjLjThDRCEjzIjQjBjSjTjFiJjOjUhERBXCXDXEXFVGBffEjhERBXCX HXEXFVGBffffACBVgdDnndBnAhzBhBhFVgcCAFgd4D0AiAJ40BiAgc4C0AiAhB4E0AiAG4B0AiAAFAz EjNjBjJjOhGAhWMhXbyBn0AhKJhYnASzPjTjUjBjSjUiSjVjMjFjSiVjOjJjUjThHAXzKjSjVjMjFjS iVjOjJjUjThIXzLjQjSjFjGjFjSjFjOjDjFjThJjzDjBjQjQhKnftJhZnABXhIXhJjhKXzGiQiJiYiF iMiThLjzFiVjOjJjUjThMnfJhanAShBBEjzTjHjSjPjVjQiTjFjMjFjDjUjFjEiMjBjZjFjSjThNnfn ftOyhbZhbnAnAhhFVhBBnJhcnASzLjHjSjPjVjQiMjBjZjFjSjThOCXzGjMjBjZjFjSjThPXzLjBjDj UjJjWjFiMjBjZjFjShQjzOjBjDjUjJjWjFiEjPjDjVjNjFjOjUhRnftJhdnASzOjTjFjMjFjDjUjFjE iMjBjZjFjSjThSDEjzFiBjSjSjBjZhTntnftahebyhfn0ABJhfnAEXzEjQjVjTjIhUVhSDRBQgaVhOC DEjzOjDjIjBjSiJiEiUjPiUjZjQjFiJiEhYRBFeEjVjOjEjPffjzJjVjOjEjFjGjJjOjFjEhZXzCiOi

   TiTjhRRBXzEjOjBjNjFiUQgaVhSDVzBjBiVgbffnfJiKnASzCiMiCiWgcXzGjCjPjVjOjEjTiXXhQjh

   PhajzLiEjJjBjMjPjHiNjPjEjFjThbffOyiCZiCnAnACMXhWVhSDnndCnJiDnASzKjCjPjVjOjEjTiM jJjTjUhcFAnnftJyiDnASzIjUjFjNjQjCjOjEjThdGAnnftJiEnASzEjSjPjXhRheHAnnftJyiEnASz EjSjPjXhShfIAnnftJyiEnASzEjSjPjXhTiAJAnnftJyiEnASzEjSjPjXhUiBKAnnftJyiEnASzEjSj PjXhViCLAnnftJiFnASzEjSjPjXhWiDMAnnftJyiFnASzEjSjPjXhXiENAnnftJyiFnASzEjSjPjXhY iFOAnnftJyiFnASzEjSjPjXhZiGPAnnftJyiFnASzFjSjPjXhRhQiHQAnnftJiGnASzFjSjPjXhRhRi IRAnnftJyiGnASzFjSjPjXhRhSiJSAnnftJyiGnASzFjSjPjXhRhTiKTAnnftJyiGnASzFjSjPjXhRh UiLUAnnftJyiGnASzFjSjPjXhRhViMVAnnftJiHnASzFjSjPjXhRhWiNWAnnftJyiHnASzFjSjPjXhR hXiOXAnnftJyiHnASzFjSjPjXhRhYiPYAnnftJyiHnASzFjSjPjXhRhZiQZAnnftJyiHnASzFjSjPjX hShQiRgaAnnftaiIbiJn0AJJiJnABXhQjhREXzJjHjFjUiCjZiOjBjNjFiSXzJjBjSjUiMjBjZjFjSj RnftJiLnABXzBhQiYVhdGXiUXhQjhRnfJiMnABXzBhRiZVhdGXzFjWjBjMjVjFiaXiYViWgcnfJyiMn

   hAiJhAjIjBjWjFhAjOjPhAjJjEjFjBhAjXjIjBjUhAjUjPhAjEjPhBffJjCnABXhIXhJjhKVhHAnfZj

   ABXzBhSibVhdGXiaXiZViWgcnfJiNnABXzBhTicVhdGXiaXibViWgcnfJyiNnABXzBhUidVhdGXiaXi cViWgcnfJiOnAEXhUVhcFRBVhdGffJiPnAShdGAnnffAViVgbAXhWVhSDByBMJiRnAShcFEXzEjTjPj SjUieVhcFnfnffJyiSnAEXieVhcFRBNyBnAMiSbyBn0ABZiSnACzBhNifXibViVAXibVzBjCjABnnAC iV40BhAjA4B0AhAC0AgaCiSffJiTnASzLjBjSjSjBjZiOjVjNjCjFjSjBgdndBftJiUnAEXhUVheHRB XiYVhcFffaiVbyiWn0ABOiWbyiXn0ABJiXnAEXhUEjzEjFjWjBjMjCRBCzBhLjDnVjBgdeDjSjPjXnf fRBQgaVhcFVzBjGjEgeffAUzChGhGjFCVXibQgaVhcFVjEgeCifXibQgaVhcFCifVjEgenndBnndhSn nCMXibQgaVhcFVjEgeCjDXibQgaVhcFCifVjEgenndBnndhSnnnnbiZn0ACJiZnATjBgdBtJianAEXh UEjjCRBCjDnVjBgdeDjSjPjXnffRBQgaVhcFVjEgeffAVjEgeBXhWVhcFByBMaidbyien0ABJyienAE XieEjjCRBCjDnCjDVzBjEjGgfnndBeDjSjPjXnffRBNyBnAMiebyBn0ABZienACifXiZViVAXiZVjAB nnACiV40BhAjA4B0AhAC0AgaCieffAVjGgfAVjBgdByBMOjAbjBn0ADJjBnAEjLRBFehAiTjPjSjSjZ DnAnAChCCzBhKjHXhWVheHVjBgdnnXhWVhcFnnnajFbjGn0ACJjGnASzKjMjFjGjUiBjOjDjIjPjSjI

   hHnnEjhERBXibQgaEjjCRBCjDnCjDViVgbnndBeDjSjPjXnffVjJhAffnnnftJjVnAEXjNXhQjhRRCF

   hBEjhERBXicXiYEjjCRBCjDnCjDVzBjMjJhAnndBeDjSjPjXnffffnftajHbjIn0AFJjInABXhQjhRE XiSXiTjhRRBXiYQgaEjjCRBCjDnCjDVjJhAnndBeDjSjPjXnffViVgbffnfJjJnASzFiXjJjEjUjIjK hCCifEjhERBXicQgaEjjCRBCjDnCjDVjJhAnndBeDjSjPjXnffViVgbffEjhERBXiZQgaEjjCRBCjDn CjDVjJhAnndBeDjSjPjXnffViVgbffnnnftJjKnASzLjTjIjJjGjUiQjJjYjFjMjTjLhDCifCjDVjIh BVzIjTjQjBjDjJjOjHiBjMhGnnEjhERBXiZQgaEjjCRBCjDnCjDVjJhAnndBeDjSjPjXnffViVgbffn nnftJjLnAEXzJjUjSjBjOjTjMjBjUjFjNXhQjhRRCVjLhDFdAffJjMnASjIhBCjDnCjDVjKhCVjMhGn nnnntfAViVgbBXhWEjjCRBCjDnCjDVjJhAnndBeDjSjPjXnffByBMAVjJhAAVjBgdByBMajPbjQn0AC JjQnASzJjUjPjQiBjOjDjIjPjSjOhEEjhERBXidQgaVheHVjJhAffnftajRbjSn0AFJjSnABXhQjhRE XiSXiTjhRRBXiYQgaEjjCRBCjDnCjDViVgbnndBeDjSjPjXnffVjJhAffnfJjTnASzGiIjFjJjHjIjU jPhFCifEjhERBXidQgaEjjCRBCjDnCjDViVgbnndBeDjSjPjXnffVjJhAffEjhERBXibQgaEjjCRBCj DnCjDViVgbnndBeDjSjPjXnffVjJhAffnnnftJjUnASjLhDCifCjDVjOhEVzIjTjQjBjDjJjOjHiEjQ dAVjLhDffJjWnASjOhECjDnCjDVjPhFVjQhHnnnnntfAViVgbBVjBgdByBMAVjJhAAXhWVheHByBMJj

   IBJjbnAEjhGnf0DgaByB

   ZnABXhIXhJjhKVhHAnfAhIiC4L0AiAiD4M0AiAiE4N0AiAiF4O0AiAhV4E0AiAiG4P0AiAiH4Q0AiAi V4gb0AiAiI4R0AiAiJ4S0AiAiK4T0AiAiL4U0AiAiM4V0AiAiN4W0AiAiO4X0AiAiP4Y0AiAiQ4Z0Ai AiR4ga0AiAiW4gc0AiAjB4gd0AiAjJ4hA0AiAjI4hB0AiAjK4hC0AiAjL4hD0AiAjO4hE0AiAjP4hF0 AiAjE4ge0AiAhB4B0AiAjM40BhAjQ4B0AhAhH40BiAjG4gf0AiAhO4C0AiAhS4D0AiAhc4F0AiAhd4G 0AiAhe4H0AiAhf4I0AiAiA4J0AiAiB4K0AiAChGAhDAjaMjcbyBn0AIJjdnASzEjEjFjTjDjRAEjzQi BjDjUjJjPjOiEjFjTjDjSjJjQjUjPjSjSntnftJjenASzDjSjFjGjTBEjzPiBjDjUjJjPjOiSjFjGjF jSjFjOjDjFjUntnftJjfnAEXzIjQjVjUiDjMjBjTjTjVVjTBRBEjzQjTjUjSjJjOjHiJiEiUjPiUjZj QjFiJiEjWRBFeMjMjBjZjFjSiTjFjDjUjJjPjOffffJkAnAEXzMjQjVjUiSjFjGjFjSjFjOjDjFjXVj RARCEjhYRBFeEjOjVjMjMffVjTBffJkBnASzEjSjFjGhSjYCEjjUntnftJkCnAEXzNjQjVjUiFjOjVj NjFjSjBjUjFjEjZVjYCRDEjhYRBFeEiMjZjShAffEjhYRBFeEiPjSjEjOffEjhYRBFeEiUjSjHjUfff fJkDnAEXjXVjRARCEjhYRBFeEiGjSjPjNffVjYCffgkEbyBn0ACJkFnAEjhXRDEjhYRBFeEiNjLhAhA

   ffVjRAXhajhbffZkGnAFctABnzBjFjanbyBn0ABZkHnAFcfADjY4C0AiAjR40BiAjT4B0AiAADAhNAk

    

   Thx.

    • 1. Re: Distribute Layers with a Specific Value
     JJMack Most Valuable Participant

     Mycort wrote:

      

     I found this old post where Paul Riggot created this wonderful and very useful script, something I was looking for, but just wondering if I can request for some few updates to it.

      

     1) Seems like this does not work properly with CC version, works with my cs4. Is it possible to support CC? The spacing distances are really off...

      

     2) The distances between layers are not exactly the same as specified in the dialog, is it possible to make it more accurate. So for example, if I specified 23px for the horizontal gaps, when i measure it gives me 25px.

      

     3) On first time, is it possible to make the horizontal and vertical input fields have zero? Right now it defaults to 10px for each.

      

     Here's the original binary code, which you have to copy and paste into a text file and change the file type to be "filename.jsx" to work.

      

      

     I do not think I ever saw Paul post a script that was saved using the Binary option.   Binary code can only be updated by the author of the script for they have the source code in plain text that cane be edited.....

     • 2. Re: Distribute Layers with a Specific Value
      Mycort Level 1

      Here's the original post:http://forums.adobe.com/thread/668473

       

      I guess you are right and hoping Paul is still around to make these updates to the original script:)

      • 3. Re: Distribute Layers with a Specific Value
       JJMack Most Valuable Participant

       Paul  does not contribute here these days.  He has a web site with many scripts you can downloas do a search.

       • 4. Re: Distribute Layers with a Specific Value
        DBarranca Level 4

        Here's the link to Paul's website:

         

        http://ps-bridge-scripts.talktalk.net

         

        Scripts there might not support CC, though.

        Best

         

        Davide

        www.davidebarranca.com

        • 5. Re: Distribute Layers with a Specific Value
         JJMack Most Valuable Participant

         Yes its http://www.ps-bridge-scripts.talktalk.net/  and distributed layer is there  and not binary so you can modify it to your needs.

         • 6. Re: Distribute Layers with a Specific Value
          Mycort Level 1

          Thanks, I've read in the forums that Paul has stopped being active anymore which is a big shame. I did find his site with the source file for this distribute script. I just hope maybe someone here can help to support CC version, work properly and make it more accurate. It's a great script but its very important to make exact spacing values. Other wise, this is no better than the built in distribute tools of Photoshop.

           

          here's the script code:

           

          function main(){

          if(!documents.length) return;

          var win = new Window('dialog','Space Layers');

          g = win.graphics;

          var myBrush = g.newBrush(g.BrushType.SOLID_COLOR, [0.99, 0.99, 0.99, 1]);

          g.backgroundColor = myBrush;

          win.p1= win.add("panel", undefined, undefined, {borderStyle:"black"});

          win.g1 = win.p1.add('group');

          win.g1.orientation = "row";

          win.title = win.g1.add('statictext',undefined,'Space Layers');

          win.title.alignment="fill";

          var g = win.title.graphics;

          g.font = ScriptUI.newFont("Georgia","BOLDITALIC",22);

          win.g5 =win.p1.add('group');

          win.g5.orientation = "row";

          win.g5.alignment='fill';

          win.g5.spacing=3;

          win.g5.st1 = win.g5.add('statictext',undefined,'Horizontal');

          win.g5.et1 = win.g5.add('edittext',undefined,'20');

          win.g5.et1.preferredSize=[50,20];

          win.g5.st1a = win.g5.add('statictext',undefined,'px');

          win.g5.st10 = win.g5.add('statictext',undefined,'');

          win.g5.st10.preferredSize=[55,20];

          win.g5.st2 = win.g5.add('statictext',undefined,'Vertical');

          win.g5.et2 = win.g5.add('edittext',undefined,'20');

          win.g5.et2.preferredSize=[50,20];

          win.g5.st2a = win.g5.add('statictext',undefined,'px');

          win.g10 =win.p1.add('group');

          win.g10.orientation = "row";

          win.g10.alignment='fill';

          win.g10.spacing=10;

          win.g10.st1 = win.g10.add('statictext',undefined,'Plus ~ Minus Pixels ,Top of Layers');

          win.g10.et1 = win.g10.add('edittext',undefined,'50');

          win.g10.et1.helpTip="This is the amount of top pixels can differ\nFor a low res document use a lower number\rFor a high res document use a higher number"

          win.g10.et1.preferredSize=[50,20];

          win.g10.et1.onChanging = function() {

            if (this.text.match(/[^\-\.\d]/)) {

              this.text = this.text.replace(/[^\-\.\d]/g, '');

            }

          };

          win.g15 =win.p1.add('group');

          win.g15.orientation = "row";

          win.g15.alignment='fill';

          win.g15.spacing=10;

          win.g15.bu1 = win.g15.add('button',undefined,'Space Layers');

          win.g15.bu1.preferredSize=[150,30];

          win.g15.bu2 = win.g15.add('button',undefined,'Cancel');

          win.g15.bu2.preferredSize=[150,30];

           

          if(version.substr(0,version.indexOf('.'))<10){

              alert("Sorry this script is only valid for Photoshop CS3 or higher");

              return;

          }

           

          win.g5.et1.onChanging = function() {

            if (this.text.match(/[^\-\.\d]/)) {

              this.text = this.text.replace(/[^\-\.\d]/g, '');

            }

          }

          win.g5.et2.onChanging = function() {

            if (this.text.match(/[^\-\.\d]/)) {

              this.text = this.text.replace(/[^\-\.\d]/g, '');

            }

          }

          win.g15.bu1.onClick=function(){

          if(win.g5.et1.text== ''){

              alert("No horizontal pixels entered");

              return;

              }

          if(win.g5.et2.text== ''){

              alert("No vertical pixels entered");

              return;

              }

          var plusMinus =0;

          if(Number(win.g10.et1.text) < 1) {

              plusMinus=2;

              }else{

                  plusMinus=Number(win.g10.et1.text);

                  }

          win.close(1);

           

          spaceMasks(Number(win.g5.et1.text),Number(win.g5.et2.text),plusMinus)

          }

          win.center();

          win.show()

           

          }

          function spaceMasks(spacingA,spacingD,plusMinus){

          var startRulerUnits = app.preferences.rulerUnits;

          app.preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;

          var selectedLayers = getSelectedLayersIdx();

          if(selectedLayers.length <2){

              alert("Not enough layers selected!");

              return;

              }

          var boundsList=[];

          var tempbnds=[];

          showFX(false);

          for(var a=0;a<selectedLayers.length;a++){

              var LB =getLayerBoundsByIndex(selectedLayers[a] );

              boundsList.push([[selectedLayers[a]],[LB[0]],[LB[1]],[LB[2]],[LB[3]]]);

              tempbnds=[];

              }

          showFX(true);

          boundsList.sort(function(a,b){return a[2]-b[2];});

          var row1=[]; var row2=[]; var row3=[]; var row4=[]; var row5=[];

          var row6=[]; var row7=[]; var row8=[]; var row9=[]; var row10=[];

          var row11=[]; var row12=[]; var row13=[]; var row14=[]; var row15=[];

          var row16=[]; var row17=[]; var row18=[]; var row19=[]; var row20=[];

          var row21=[]; var row22=[]; var row23=[]; var row24=[]; var row25=[];

          var row26=[]; var row27=[]; var row28=[]; var row29=[]; var row30=[];

          var row31=[]; var row32=[]; var row33=[]; var row34=[]; var row35=[];

          var row36=[]; var row37=[]; var row38=[]; var row39=[]; var row40=[];

          var row41=[]; var row42=[]; var row43=[]; var row44=[]; var row45=[];

          var row46=[]; var row47=[]; var row48=[]; var row49=[]; var row50=[];

          var row51=[]; var row52=[]; var row53=[]; var row54=[]; var row55=[];

          var row56=[]; var row57=[]; var row58=[]; var row59=[]; var row60=[];

          var row61=[]; var row62=[]; var row63=[]; var row64=[]; var row65=[];

          var row66=[]; var row67=[]; var row68=[]; var row69=[]; var row70=[];

          var row71=[]; var row72=[]; var row73=[]; var row74=[]; var row75=[];

          var row76=[]; var row77=[]; var row78=[]; var row79=[]; var row80=[];

          var row81=[]; var row82=[]; var row83=[]; var row84=[]; var row85=[];

          var row86=[]; var row87=[]; var row88=[]; var row89=[]; var row90=[];

          var row91=[]; var row92=[]; var row93=[]; var row94=[]; var row95=[];

          var row96=[]; var row97=[]; var row98=[]; var row99=[]; var row100=[];

          var row101=[]; var row102=[]; var row103=[]; var row104=[]; var row105=[];

          var row106=[]; var row107=[]; var row108=[]; var row109=[]; var row110=[];

          var row111=[]; var row112=[]; var row113=[]; var row114=[]; var row115=[];

          var row116=[]; var row117=[]; var row118=[]; var row119=[]; var row120=[];

          var arrayNumber =1;

          var TOP =Number(boundsList[0][2]);

          for(var f =0;f<boundsList.length;f++){

              if(TOP > (boundsList[f][2]-plusMinus) && boundsList[f][2] < (boundsList[f][2]+plusMinus)){

                  eval("row" +arrayNumber).push(boundsList[f]);

                  }else{

                      TOP =Number(boundsList[f][2]);

                      arrayNumber++;

                      eval("row" +arrayNumber).push(boundsList[f]);

                  }

          }

          for(var d=0;d<arrayNumber;d++){

              eval("row" +(d+1)).sort(function(a,b){return a[1]-b[1];});

              }

          if((row1.length*arrayNumber) != boundsList.length){

              alert("Unable to distribute this selection of layers!");

              return;

              }

          for(var l=0;l<arrayNumber;l++){

          var leftAnchor =Number(eval("row"+(l+1))[0][3]);

          for(var a = 1;a<eval("row"+(l+1)).length;a++){

          makeActiveByIndex(Number(eval("row"+(l+1))[a][0]),false);

          var Width = Number(eval("row"+(l+1))[a][3]) - Number(eval("row"+(l+1))[a][1]);

          var shiftPixels = (leftAnchor+spacingA) - Number(eval("row"+(l+1))[a][1]);

          activeDocument.activeLayer.translate(shiftPixels,0);

          leftAnchor +=(Width+spacingA);

              }

          }

          for(var l=0;l<row1.length;l++){

          var topAnchor =Number(row1[l][4]);

          for(var a = 1;a<arrayNumber;a++){

          makeActiveByIndex(Number(eval("row"+(a+1))[l][0]),false);

          var Height = Number(eval("row"+(a+1))[l][4]) - Number(eval("row"+(a+1))[l][2]);

          var shiftPixels = (topAnchor+spacingD) - Number(eval("row"+(a+1))[l][2]);

          activeDocument.activeLayer.translate(0,shiftPixels);

          topAnchor +=(Height+spacingD);

              }

          }

          for(var a in selectedLayers){

              makeActiveByIndex(Number(selectedLayers[a]),false,true);

          }

          app.preferences.rulerUnits = startRulerUnits;

          }

          main();

          function selectLayerByIdx(idx, add) {

              var ref = new ActionReference();

              ref.putIndex(charIDToTypeID('Lyr '), idx);

              var desc = new ActionDescriptor();

              desc.putReference(charIDToTypeID('null'), ref);

              if(add) desc.putEnumerated(stringIDToTypeID('selectionModifier'), stringIDToTypeID('selectionModifierType'), stringIDToTypeID('addToSelection'));

              desc.putBoolean(charIDToTypeID('MkVs'), false);

              executeAction(charIDToTypeID('slct'), desc, DialogModes.NO);

          }

          function makeActiveByIndex( idx, visible,add ){

              if(add == undefined) add=false;

              var desc = new ActionDescriptor();

                var ref = new ActionReference();

                ref.putIndex(charIDToTypeID( "Lyr " ), idx)

                desc.putReference( charIDToTypeID( "null" ), ref );

                if(add) desc.putEnumerated(stringIDToTypeID('selectionModifier'), stringIDToTypeID('selectionModifierType'), stringIDToTypeID('addToSelection'));

                desc.putBoolean( charIDToTypeID( "MkVs" ), visible );

             executeAction( charIDToTypeID( "slct" ), desc, DialogModes.NO );

          };

          function getSelectedLayersIdx(){

                var selectedLayers = new Array;

                var ref = new ActionReference();

                ref.putEnumerated( charIDToTypeID("Dcmn"), charIDToTypeID("Ordn"), charIDToTypeID("Trgt") );

                var desc = executeActionGet(ref);

                if( desc.hasKey( stringIDToTypeID( 'targetLayers' ) ) ){

                   desc = desc.getList( stringIDToTypeID( 'targetLayers' ));

                    var c = desc.count

                    var selectedLayers = new Array();

                    for(var i=0;i<c;i++){

                      try{

                         activeDocument.backgroundLayer;

                         selectedLayers.push(  desc.getReference( i ).getIndex() );

                      }catch(e){

                         selectedLayers.push(  desc.getReference( i ).getIndex()+1 );

                      }

                    }

                 }else{

                   var ref = new ActionReference();

                   ref.putProperty( charIDToTypeID("Prpr") , charIDToTypeID( "ItmI" ));

                   ref.putEnumerated( charIDToTypeID("Lyr "), charIDToTypeID("Ordn"), charIDToTypeID("Trgt") );

                   try{

                      activeDocument.backgroundLayer;

                      selectedLayers.push( executeActionGet(ref).getInteger(charIDToTypeID( "ItmI" ))-1);

                   }catch(e){

                      selectedLayers.push( executeActionGet(ref).getInteger(charIDToTypeID( "ItmI" )));

                   }

                }

                return selectedLayers;

          };

          function getLayerBoundsByIndex( idx ) {

              var ref = new ActionReference();

              ref.putProperty( charIDToTypeID("Prpr") , stringIDToTypeID( "bounds" ));

              ref.putIndex( charIDToTypeID( "Lyr " ), idx );

              var desc = executeActionGet(ref).getObjectValue(stringIDToTypeID( "bounds" ));

              var bounds = [];

              bounds.push(desc.getUnitDoubleValue(stringIDToTypeID('left')));

              bounds.push(desc.getUnitDoubleValue(stringIDToTypeID('top')));

              bounds.push(desc.getUnitDoubleValue(stringIDToTypeID('right')));

              bounds.push(desc.getUnitDoubleValue(stringIDToTypeID('bottom')));

              return bounds;

          };

          function showFX(FX) {

              var desc48 = new ActionDescriptor();

                  var ref34 = new ActionReference();

                  ref34.putProperty( charIDToTypeID('Prpr'), charIDToTypeID('lfxv') );

                  ref34.putEnumerated( charIDToTypeID('Dcmn'), charIDToTypeID('Ordn'), charIDToTypeID('Trgt') );

              desc48.putReference( charIDToTypeID('null'), ref34 );

                  var desc49 = new ActionDescriptor();

                  desc49.putBoolean( charIDToTypeID('lfxv'), FX );

              desc48.putObject( charIDToTypeID('T   '), charIDToTypeID('lfxv'), desc49 );

              try{

              executeAction( charIDToTypeID('setd'), desc48, DialogModes.NO );

              }catch(e){}

          };

          • 7. Re: Distribute Layers with a Specific Value
           JJMack Most Valuable Participant

           Mycort wrote:

            

           Thanks, I've read in the forums that Paul has stopped being active anymore which is a big shame. I did find his site with the source file for this distribute script. I just hope maybe someone here can help to support CC version, work properly and make it more accurate. It's a great script but its very important to make exact spacing values. Other wise, this is no better than the built in distribute tools of Photoshop.

            

           Here is the link to Adobe Photoshop CC scripting documentation http://www.adobe.com/devnet/photoshop/scripting.html

           • 8. Re: Distribute Layers with a Specific Value
            Mycort Level 1

            Seems like this source script does work with CC properly, the only thing wrong with it is the accuracy of the spacings.

            Can anyone help to make the script more accurate? I dont know much about programming or coding at all.

            • 9. Re: Distribute Layers with a Specific Value
             Michael L Hale Level 5

             I don't think you can get pixel perfect accuracy positioning layer in regards to each other using a script. Depending on the layer the reported bounds can be off when compared to what is in the info panel. There is a long thread buried somewhere on ps-scripts dealing with this issue.

             • 10. Re: Distribute Layers with a Specific Value
              Mycort Level 1

              thanks alot Mike for clarifying.