1 Reply Latest reply on Dec 17, 2013 12:19 AM by Ken G. Rice

  Afbeelding spiegelen Indesign, kleuren ook gespigeld?

  Ivo Forum

   In Indesign heb ik een een Illustrator illustratie gespiegeld. In het drukwerk lijkt het nu alsof bij de gespiegelde illustratie de kleuren ook in 3d zijn omgedraaid. Dus boven is onder geworden. Met andere woorden. Zwart lijkt onderop te liggen terwijl het op overdruk staat. Dezelfde afbeelding in het dit drukwerk staat ongespiegeld goed. In de pdf en kleurscheidingen is dit niet zichtbaar. Is dit een bekend probleem? Hoe te voorkomen?

    • 1. Re: Afbeelding spiegelen Indesign, kleuren ook gespigeld?
     Ken G. Rice Adobe Employee

     Moved from the Creative Cloud to the InDesign forum. They will be able to help you here.

      

     Translation:

     Mirror image Indesign, colors also reversed?

      

     In Indesign I have an Illustrator illustration mirrored. In print now it looks like the colors are reversed. 3d in the mirrored illustration Thus, it is made under above. In other words. Black seems to lie on the bottom while on overpressured. Same image in this folder is un reflected properly. In PDF and color separations is not visible. Is this a known issue? How to prevent?