3 Replies Latest reply on Jan 2, 2014 2:59 PM by sjpt

  Adobe reader/ADE

  Hedberg

   Hej,när jag ska ladda ner E-bok från DN  får jag från Adobe Reader -gick inte att öpppna "ododlig(2).ebup"

   eftersom filtypen inte stöds eller filen är skadad  och inte avkodadeskorrekt

   Lars Hedberg