1 Reply Latest reply on Mar 26, 2014 8:12 AM by Gurleen_K

    Photoshop stängs ner efter ca 2 sekunder var gång jag försöker uppna det?

    HasseEk

      Hjelp önskas?