7 Replies Latest reply on Apr 15, 2014 6:23 PM by Chris Cox

  Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?

  Halvik

   Hi there!

   I have very annoing problem. My Photoshop CC crash radomly and does not give any error message. It just close (like kill proccess), and then every other aplications including explorer.exe  get crash one after another. I know that is not a problem with PS installation becase this applies to PS CS3 install on my Laptop. I reinstalled the system (WIN7 64bit) already and it's still happens.

    

   My system info (form PS>help>sys info):

   Wersja Adobe Photoshop: 14.2.1 (14.2.1 20140207.r.570 2014/02/07:23:00:00) x64

   System operacyjny: Windows 7 64 bity

   Wersja: 6.1 Service Pack 1

   Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:10, Stopień:9  z MMX,Liczba całkowita SSE,SSE FP,SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, Hipertorowość

   Fizyczny licznik procesora: 4

   Logiczny licznik procesora: 8

   Szybkość procesora: 2294 MHz

   Wbudowana pamięć: 8078 MB

   Wolna pamięć: 3916 MB

   Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 7071 MB

   Pamięć używana przez program Photoshop: 60 %

   Rozmiar płytki obrazu: 1024K

   Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4

   Podgląd czcionki: Średnia

   Tworzenie tekstu: Latin

   Monitor: 1

   Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 900, prawa strona= 1600

   Rysowanie OpenGL: Włączone.

   Zezwalaj na obsługę OpenGL na procesorach GPU starszego typu: Nie wykryto.

   Tryb rysowania OpenGL: Zaawansowane

   Zezwalaj na tryb normalny OpenGL: Prawda.

   Zezwalaj na tryb zaawansowany OpenGL: Prawda.

   AIFCoreInitialized=1

   AIFOGLInitialized=1

   OGLContextCreated=1

   NumGPUs=1

   gpu[0].OGLVersion="3.0"

   gpu[0].MemoryMB=0

   gpu[0].RectTextureSize=16384

   gpu[0].Renderer="GeForce GT 630M/PCIe/SSE2"

   gpu[0].RendererID=0

   gpu[0].Vendor="NVIDIA Corporation"

   gpu[0].VendorID=0

   gpu[0].HasNPOTSupport=1

   gpu[0].DriverVersion="?"

   gpu[0].Driver="?"

   gpu[0].DriverDate="?"

   gpu[0].CompileProgramGLSL=1

   gpu[0].TestFrameBuffer=1

   gpu[0].OCLPresent=1

   gpu[0].OCLVersion="1.1"

   gpu[0].CUDASupported=1

   gpu[0].CUDAVersion="6.0.1"

   gpu[0].OCLBandwidth=2.48364e+010

   gpu[0].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="4.40 NVIDIA via Cg compiler"

   gpu[0].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ARB]=[16384]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[4]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[192]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[2048]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[124]

   gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[16]

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1

   gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1

   Typ licencji: Wersja próbna

   Numer seryjny: Wersja próbna

   Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\

   Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\Halva\AppData\Local\Temp\

   Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony

   Dyski magazynujące:

       Startowy, 300,4 GB, 165,5 GB wolne

   Wymagany folder wtyczek: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Required\Plug-Ins\

   Podstawowy folder wtyczek: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Plug-ins\

    

    

   Zainstalowane składniki:

      ACE.dll   ACE 2013/10/29-11:47:16   79.548223   79.548223

      adbeape.dll   Adobe APE 2013/02/04-09:52:32   0.1160850   0.1160850

      AdobeLinguistic.dll   Adobe Linguisitc Library   7.0.0  

      AdobeOwl.dll   Adobe Owl 2013/10/25-12:15:59   5.0.24   79.547804

      AdobePDFL.dll   PDFL 2013/10/29-11:47:16   79.508720   79.508720

      AdobePIP.dll   Adobe Product Improvement Program   7.0.0.1786  

      AdobeXMP.dll   Adobe XMP Core 2013/10/29-11:47:16   79.154911   79.154911

      AdobeXMPFiles.dll   Adobe XMP Files 2013/10/29-11:47:16   79.154911   79.154911

      AdobeXMPScript.dll   Adobe XMP Script 2013/10/29-11:47:16   79.154911   79.154911

      adobe_caps.dll   Adobe CAPS   7,0,0,21  

      AGM.dll   AGM 2013/10/29-11:47:16   79.548223   79.548223

      ahclient.dll    AdobeHelp Dynamic Link Library   1,8,0,31  

      aif_core.dll   AIF   5.0   79.534508

      aif_ocl.dll   AIF   5.0   79.534508

      aif_ogl.dll   AIF   5.0   79.534508

      amtlib.dll   AMTLib (64 Bit)   7.0.0.249 BuildVersion: 7.0; BuildDate: Thu Nov 14 2013 15:55:50)   1.000000

      ARE.dll   ARE 2013/10/29-11:47:16   79.548223   79.548223

      AXE8SharedExpat.dll   AXE8SharedExpat 2011/12/16-15:10:49   66.26830   66.26830

      AXEDOMCore.dll   AXEDOMCore 2011/12/16-15:10:49   66.26830   66.26830

      Bib.dll   BIB 2013/10/29-11:47:16   79.548223   79.548223

      BIBUtils.dll   BIBUtils 2013/10/29-11:47:16   79.548223   79.548223

      boost_date_time.dll   DVA Product   7.0.0  

      boost_signals.dll   DVA Product   7.0.0  

      boost_system.dll   DVA Product   7.0.0  

      boost_threads.dll   DVA Product   7.0.0  

      cg.dll   NVIDIA Cg Runtime   3.0.00007  

      cgGL.dll   NVIDIA Cg Runtime   3.0.00007  

      CIT.dll   Adobe CIT   2.1.6.30929   2.1.6.30929

      CITThreading.dll   Adobe CITThreading   2.1.6.30929   2.1.6.30929

      CoolType.dll   CoolType 2013/10/29-11:47:16   79.548223   79.548223

      dvaaudiodevice.dll   DVA Product   7.0.0  

      dvacore.dll   DVA Product   7.0.0  

      dvamarshal.dll   DVA Product   7.0.0  

      dvamediatypes.dll   DVA Product   7.0.0  

      dvaplayer.dll   DVA Product   7.0.0  

      dvatransport.dll   DVA Product   7.0.0  

      dvaunittesting.dll   DVA Product   7.0.0  

      dynamiclink.dll   DVA Product   7.0.0  

      ExtendScript.dll   ExtendScript 2013/10/30-13:12:12   79.546835   79.546835

      FileInfo.dll   Adobe XMP FileInfo 2013/10/25-03:51:33   79.154511   79.154511

      filter_graph.dll   AIF   5.0   79.534508

      icucnv40.dll   International Components for Unicode 2011/11/15-16:30:22    Build gtlib_3.0.16615  

      icudt40.dll   International Components for Unicode 2011/11/15-16:30:22    Build gtlib_3.0.16615  

      imslib.dll   IMSLib DLL   7.0.0.145  

      JP2KLib.dll   JP2KLib 2013/10/29-11:47:16   79.248139   79.248139

      libifcoremd.dll   Intel(r) Visual Fortran Compiler   10.0 (Update A)  

      libiomp5md.dll   Intel(R) OMP Runtime Library   5.0  

      libmmd.dll   Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler   12.0  

      LogSession.dll   LogSession   2.1.2.1785  

      mediacoreif.dll   DVA Product   7.0.0  

      MPS.dll   MPS 2013/10/29-11:47:16   79.535029   79.535029

      msvcm80.dll   Microsoft® Visual Studio® 2005   8.00.50727.6195  

      msvcm90.dll   Microsoft® Visual Studio® 2008   9.00.30729.1  

      msvcp100.dll   Microsoft® Visual Studio® 2010   10.00.40219.1  

      msvcp80.dll   Microsoft® Visual Studio® 2005   8.00.50727.6195  

      msvcp90.dll   Microsoft® Visual Studio® 2008   9.00.30729.1  

      msvcr100.dll   Microsoft® Visual Studio® 2010   10.00.40219.1  

      msvcr80.dll   Microsoft® Visual Studio® 2005   8.00.50727.6195  

      msvcr90.dll   Microsoft® Visual Studio® 2008   9.00.30729.1  

      PatchMatch.dll   PatchMatch 2013/10/29-11:47:16   79.542390   79.542390

      pdfsettings.dll   Adobe PDFSettings   1.04  

      Photoshop.dll   Adobe Photoshop CC   CC  

      Plugin.dll   Adobe Photoshop CC   CC  

      PlugPlugOwl.dll   Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit)   4.2.0.36  

      PSArt.dll   Adobe Photoshop CC   CC  

      PSViews.dll   Adobe Photoshop CC   CC  

      SCCore.dll   ScCore 2013/10/30-13:12:12   79.546835   79.546835

      ScriptUIFlex.dll   ScriptUIFlex 2013/10/30-13:12:12   79.546835   79.546835

      svml_dispmd.dll   Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler   12.0  

      tbb.dll   Intel(R) Threading Building Blocks for Windows   4, 1, 2012, 1003  

      tbbmalloc.dll   Intel(R) Threading Building Blocks for Windows   4, 1, 2012, 1003  

      updaternotifications.dll   Adobe Updater Notifications Library   7.0.1.102 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: BUILDDATETIME)   7.0.1.102

      WRServices.dll   WRServices Mon Feb 25 2013 16:09:10   Build 0.19078   0.19078

    

    

    

    

   Wtyczki wymagane:

    

    

      3D Flash 14.2.1 (14.2.1 x001)

      3D Studio 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Adaptacyjny szeroki kąt 14.2.1

      Akcentowane krawędzi 14.2.1

      Akwarele 14.2.1

      Blask neonu 14.2.1

      Błyszczące krawędzie 14.2.1

      BMP 14.2.1

      Bryły 3D 14.2.1

      Bryzganie 14.2.1

      Camera Raw 8.4

      Chmury 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Chmury różnicowe 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Chrom 14.2.1

      Ciemne kreski 14.2.1

      Cienkopis 14.2.1

      Cineon 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Collada 14.2.1 (14.2.1 x001)

      CompuServe GIF 14.2.1

      Dicom 14.2.1

      Dodanie tekstury 14.2.1

      Eazel Acquire 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Entropia 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Fala 14.2.1

      Falowanie 14.2.1

      Farba olejna 14.2.1

      Filtr Camera Raw 8.4

      Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 14.2.1

      Filtr Pakiet obrazów 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Flara obiektywu 14.2.1

      Foliowanie 14.2.1

      Format IFF 14.2.1

      Formowanie 14.2.1

      Fresk 14.2.1

      Gąbka 14.2.1

      Galeria filtrów 14.2.1

      Google Earth 4 14.2.1 (14.2.1 x001)

      HDRMergeUI 14.2.1

      Inteligentne rozmycie 14.2.1

      JPEG 2000 14.2.1

      Kadrowanie i prostowanie zdjęć 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Kolorowanie kredkami 14.2.1

      Kolory NTSC 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Kontury tuszem 14.2.1

      Korekcja obiektywu 14.2.1

      Kreda i węgiel 14.2.1

      Kredka Conte 14.2.1

      Kreskowanie 14.2.1

      Krystalizacja 14.2.1

      Kserokopia 14.2.1

      Kurtoza 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Łatki 14.2.1

      Maksimum 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Maźnięcia farbą 14.2.1

      Mechanizm Photoshop 3D 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Mediana 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Mediana 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Mezzotinta 14.2.1

      Minimum 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Mokry papier 14.2.1

      Morskie fale 14.2.1

      Napylone linie 14.2.1

      Obsługa skryptów 14.2.1

      Obsługa WIA 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Obsługa wieloprocesorowa 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Odchylenie standardowe 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Odczytaj znak wodny 4.0

      OpenEXR 14.2.1

      Operacje w Matlabie 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Papier listowy 14.2.1

      Pastele 14.2.1

      PCX 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Photoshop Touch 14.0

      Pixar 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Płytki 14.2.1

      Płytki mozaiki 14.2.1

      PNG 14.2.1

      Pociągnięcia pod kątem 14.2.1

      Podkład 14.2.1

      Podstawa pomiaru 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Portable Bit Map 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Posteryzacja krawędzi 14.2.1

      Poszarpane krawędzie 14.2.1

      Przekrzywienie 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Przemieszczanie 14.2.1

      Punkt zbiegu 14.2.1

      Punktylizacja 14.2.1

      Radiance 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Rastrowanie półtonu.. 14.2.1

      Redukcja potrząśnięć 14.2.1

      Relief 14.2.1

      Rozbieżność 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Rozmycie promieniste 14.2.1

      Rozmycie soczewkowe 14.2.1

      Ścieżki do Illustratora 14.2.1

      Ścinanie 14.2.1

      Ściśnięcie 14.2.1

      Sferyzacja 14.2.1

      Siatka pęknięć na filmie 14.2.1

      Smużenie 14.2.1

      Solaryzacja 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Spękalina 14.2.1

      Średnia 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Stempel 14.2.1

      STL 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Suchy pędzel 14.2.1

      Sumi-e 14.2.1

      Sumowanie 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Szkło 14.2.1

      Szpachla malarska 14.2.1

      Sztukateria 14.2.1

      Targa 14.2.1

      Układy FastCore 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Układy MMXCore 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Umieść znak wodny 4.0

      Usuń przeplot 14.2.1

      Wariacje 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Wavefront|OBJ 14.2.1 (14.2.1 x001)

      WBMP 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Węgiel drzewny 14.2.1

      Wiatr 14.2.1

      Wirówka 14.2.1

      Witraż 14.2.1

      Włókna 14.2.1

      Współrzędne biegunowe 14.2.1

      Wycinanka 14.2.1

      Wzór rastra 14.2.1

      Zakres 14.2.1 (14.2.1 x001)

      Zapisz dla Internetu 14.2.1

      Ziarno 14.2.1

      Ziarno błony fotograficznej 14.2.1

      Zmiękczona poświata 14.2.1

      Zygzak 14.2.1

    

    

   Wtyczki opcjonalne i wtyczki innych firm: BRAK

    

    

   Wtyczki, których wczytanie nie powiodło się: BRAK

   Lampa błyskowa:

      Adobe Exchange

      Kuler

   Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK

   I run Photoshop on ASUS R700V with 8GB Ram and GeForce 630M graphic card.

    • 1. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
     Mylenium Most Valuable Participant

     Without seeing the crash info from the event viewer nobody can say much, but if it crashes the entire system, the problem is there, not in PS. Could be a driver, could be a hardware defect, could be the notebook simply getting too hot under stress.

      

     Mylenium

     • 2. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
      Curt Y Level 7

      Update your driver as PS is not seeing driver information.  It has question marks for gpu driver version, driver, and driver date,

       

      Update from Nvidia website only.

       

      Hope this helps.

      • 3. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
       Halvik Level 1

       Unfortunately I install lastest drivers already :/

       • 4. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
        Halvik Level 1

        Ok, i found this:

         

        1)

        Pakiet błędów 3032890119, typ 1

        Nazwa zdarzenia: APPCRASH

        Odpowiedź: Niedostępny

        Identyfikator pliku Cab: 0

         

         

        Sygnatura problemu:

        P1: Photoshop.exe

        P2: 10.0.0.0

        P3: 4601eae8

        P4: ntdll.dll

        P5: 6.1.7601.17725

        P6: 4ec49b8f

        P7: c00000fd

        P8: 00020023

        P9:

        P10:

         

         

        Dołączone pliki:

        C:\Users\Halva\AppData\Local\Temp\WERF73A.tmp.WERInternalMetadata.xml

         

         

        Te pliki mogą być dostępne tutaj:

        C:\Users\Halva\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Photoshop.exe_1e dc4194c7a715e8ded38b2b42e5a2617ae647_16e840b8

         

         

        Symbol analizy:

        Ponowne sprawdzanie rozwiązania: 0

        Identyfikator raportu: 3c3dc900-ab4c-11e3-84a5-446d57b01bdc

         

        2)

         

        Nazwa aplikacji powodującej błąd: Photoshop.exe, wersja: 10.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x4601eae8

        Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.1.7601.17725, sygnatura czasowa: 0x4ec49b8f

        Kod wyjątku: 0xc00000fd

        Przesunięcie błędu: 0x00020023

        Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x27b4

        Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf3f58f79fe380

        Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Photoshop.exe

        Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

        Identyfikator raportu: 3c3dc900-ab4c-11e3-84a5-446d57b01bdc

         

        3)

         

        Nazwa aplikacji powodującej błąd: Photoshop.exe, wersja: 10.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x4601eae8

        Nazwa modułu powodującego błąd: KERNELBASE.dll, wersja: 6.1.7601.17651, sygnatura czasowa: 0x4e211319

        Kod wyjątku: 0xc00000fd

        Przesunięcie błędu: 0x0000e4a0

        Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x2260

        Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf3e00f5abe39b

        Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Photoshop.exe

        Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

        Identyfikator raportu: e589cadb-aa9e-11e3-9836-446d57b01bdc

         

        • 5. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
         Curt Y Level 7

         If PS is not seeing information then gpu will not work.  Use Nvidia driver wipe and reinstall driver.

         • 6. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
          Curt Y Level 7

          Looks like error is here.  The path of the module causing the error: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

           

          Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

          • 7. Re: Photoshop CC, CS3 crash randomly - Why?
           Level 7

           Crashes in NTDLL or KernelBase are usually due to drivers (video, printer, tablet, etc.), but sometimes can be caused by bugs in third party plugins as well.

            

           But you are also on version 10.0.0 and didn't install any of the updates.