0 Replies Latest reply on Apr 24, 2014 4:04 AM by alfredoparellada

    Abrir formulario en navegador

    alfredoparellada

      Como configurar Adobe Reader XI, Parr Que se me abra un formulario en el navegador.