0 Replies Latest reply on Jun 10, 2014 6:59 AM by Olidor

    Question in swedish regarding font appearance

    Olidor

      Kanske en dum fråga, men jag har en kund som ställer följande fråga till mig. Jag är trött på att klicka i drop down listan för teckensnitt(familj) för att se dom under liggande teckensnitten. Finns det någon form av visning inställning som gör att när man har mus pekaren över teckensnittet så öppnas dom underliggande upp med automatik.