0 Replies Latest reply on Jun 19, 2014 12:43 AM by luchendriks

    beeld gaat steeds op zwart bij fotobewerking

    luchendriks

      beeld gaat steeds op zwart bij fotobewerking wat hieraan te doen?