0 Replies Latest reply on Jul 17, 2014 8:42 AM by brastaleif

    jag har lightroom var installerar jag det

    brastaleif

      Har köpt lightroom men datorn gick sönder, var installerar jag det på nytt,och gäller en lncens 2datorer