1 Reply Latest reply on Sep 17, 2014 8:25 AM by John T Smith

    Kan inte öppna Indesign CC 2014

    Bolsita

      Igår så installerade jag CC 2014-appen. Efter det kan jag inte starta Indesign. Den säger: ”Det gick inte att starta Adobe InDesign eftersom du saknar åtkomstbehörighet för inställningsmapparna. Se till att du har rätt behörighet och starta sedan om Adobe I”

      Var gör jag det?