7 Replies Latest reply on Sep 23, 2014 9:53 AM by resdesign

    Import text from a json file into Edge Animate (was:Hur få med å ä ö vid import av data från json fil till Edge Animate)

    wertyuifg

      Håller just på  att bygga en ny webb med import av text från extern json fil. Får tyvärr inte med åäö. Antar att jag måste definiera UTF-8, antingen i själva json filen eller i min javakod i Edge som importerar innehållet i filen.

      Någon som vet hur jag får detta att fungera?