0 Replies Latest reply on Oct 20, 2014 1:06 PM by Sonimage AV Productions

  start of CS6 photoshop on wrong monitor

  Sonimage AV Productions Level 1

   Bij gebruik van een hoofd en een nevenmonitor start sinds enkele dagen Photoshop CS6 (64 b version) op de nevenmonitor.

   Bij opening van Photoshop CS6 (32 b version) opent het programma normaal op de hoofdmonitor.

   Hoe kan het starten van Photoshop CS6 64 bit weer gecorrigeerd worden naar starten op de hoofdmonitor?

    

   H.Benning

   sonimage@onsmail.nl