1 Reply Latest reply on Oct 22, 2014 7:42 AM by John T Smith

    I want to install my CS6, I have a serialnr. but it wash' accept?

    a der kinderen

      Ik wil graag mijn CS6 installeren op mijn apple, het serener. word niet herkend, ik heb geprobeerd om het in te wisselen maar ook hier word het niet herkend. wat nu.