4 Replies Latest reply on Nov 6, 2014 6:40 AM by Angie_74

  Help with autopopulate

  Angie_74

   I have below code to autopopulate my text fields. Which works like a charm. Only thing is, there is so much text. I would like to have a blank line in some place so the text becomes more readable. but I have no clue how to do that. Just pressing enter obviously didn't work. Besides the spacing, in one occasion I also need to list the text  but also have not found how to do that. Perhaps only plain text is possible?

    

   // Place all prepopulation data into a single data structure

   var DeptData = { "G-rekening i.c.m. VAR-WUO":{ Uitleg1: "Voor bovengenoemde consultant wenst Uitvoerder gebruik te maken van een G-rekening en zal Uitvoerder aan het begin van de opdracht een VAR-WUO inleveren. De functie op de VAR-WUO dient overeen te komen met de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden en de periode op de VAR-WUO dient betrekking te hebben op de opdrachtperiode. De BTW wordt door Fast Flex gestort op G-rekening. "},

                    "G-rekening i.c.m. VAR-DGA":{ Uitleg1: "Voor bovengenoemde consultant wenst Uitvoerder gebruik te maken van een G-rekening en zal Uitvoerder aan het begin van de opdracht een VAR-DGA inleveren. De functie op de VAR-DGA dient overeen te komen met de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden en de periode op de VAR-DGA dient betrekking te hebben op de opdrachtperiode. Er wordt 55% van het totale factuur bedrag gestort op de G-rekening. Dit percentage komt overeen met de normen van SNA."},

                    "G-rekening i.c.m. SNA Certificaat":{ Uitleg1: "Voor bovengenoemde consultant wenst Uitvoerder gebruik te maken van een G-rekening i.c.m. het SNA certificaat. Er wordt 25% van het totale factuur bedrag gestort op de G-rekening. Dit percentage komt overeen met de normen van SNA."},

                    "G-rekening i.c.m. VAR-DGA en SNA Certificaat":{ Uitleg1: "Voor bovengenoemde consultant wenst Uitvoerder gebruik te maken van een G-rekening i.c.m. het SNA Certificaat en de VAR-DGA. Uitvoerder zal aan het begin van de opdracht een kopie van het SNA Certificaat en de VAR-DGA inleveren. De functie op de VAR-DGA dient overeen te komen met de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden en de periode op de VAR-DGA dient betrekking te hebben op de opdrachtperiode. Er wordt 25% van het totale factuur bedrag gestort op de G-rekening. Dit percentage komt overeen met de normen van SNA."},

                    "Consultant woont en werkt niet in Nederland":{ Uitleg1: "Het woonland van de consultant is niet Nederland en de consultant zal niet langer dan 183 dagen volgens het geldende belastingverdrag in Nederland werkzaam zijn. Uitvoerder is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van de regels m.b.t. de 183 dagen regeling. Let op! Binnen welke periode de 183 dagen moeten vallen, verschilt per verdragsland. Op het moment dat kenbaar wordt dat de consultant meer dan 183 dagen in Nederland werkzaam zal zijn, dient Uitvoerder Fast Flex onmiddellijk op de hoogte te stellen. Aan het eind van ieder kwartaal waarin werkzaamheden door bovenstaande consultant zijn uitgevoerd en aan het eind van de opdracht levert Uitvoerder het formulier “Overview days and location” in bij Fast Flex. Uit dit overzicht blijkt per dag in welk land de medewerker werkzaam is geweest.                                                                          Uitvoerder is op de hoogte van het feit dat de laatste factuur van een kwartaal pas betaald wordt als het overzicht door Fast Flex is ontvangen. "},

                    "Consultant valt onder de 183 dagen regeling":{ Uitleg1: "Consultant werkt alleen in het buitenland en zal nooit bij de klant in Nederland aanwezig zijn."},

                    "G-rekening":{ Uitleg1: "Voor bovengenoemde consultant wenst Uitvoerder gebruik te maken van een G-rekening. Er wordt 55% van het totale factuur bedrag gestort op de G-rekening. Dit percentage komt overeen met de normen van SNA."}};

   function SetFieldValues(cDeptName)

   {

     this.getField("Text1").value = DeptData[cDeptName].Uitleg1;

    

   }