2 Replies Latest reply on Nov 10, 2014 9:57 PM by KatarinaWikberg

  Photoshop CC crashes when using light effects

  KatarinaWikberg

   Photoshop crashes when I try to use filter lighteffects. It's supposed to be fixed in the new update 20141020 and I have the latest update installed but it still crasches..

   Anyone have a sulotion for this??

   I have a PC notebook with Operating system Windows 8.1, Ram 8GB, 900GB free space on hard drive

   2 GHz Graphic device AMD Radeon R7M260 with driver14.301.1001.0 Radeon R5 Graphics with driver 14.301.1001.0

    

    

    

   I would really appriciate some help here... plz

    

   /Katarina

    • 1. Re: Photoshop CC crashes when using light effects
     Level 7

     What does the detailed crash report say?  (check the system event viewer)

     • 2. Re: Photoshop CC crashes when using light effects
      KatarinaWikberg Level 1
      Loggnamn:  Application
      Källa:     Application Error
      Datum:     2014-11-11 06:45:03

      Händelse-ID:   1000

      Aktivitetskategori:(100)

      Nivå:      Fel
      Nyckelord: Klassiskt
      Användare: Saknas
      Dator:     Photographer

      Beskrivning:

      Felet uppstod i programmet med namn: Photoshop.exe, version 15.2.1.257, tidsstämpel 0x543dbc5e

      , felet uppstod i modulen med namn: Photoshop.exe, version 15.2.1.257, tidsstämpel 0x543dbc5e

      Undantagskod: 0xc000001d

      Felförskjutning: 0x00000000049dc312

      Process-ID: 0xad8

      Programmets starttid: 0x01cffd7271c2d6e8

      Sökväg till program: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Photoshop.exe

      Sökväg till modul: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Photoshop.exe

      Rapport-ID: e1c476dc-6965-11e4-826b-ec0ec45c94e2

      Fullständigt namn på felaktigt paket:

      Program-ID relativt till felaktigt paket:

      Händelsens XML-data:

      <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

        <System>

      <Provider Name="Application Error" />
      <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
      <Level>2</Level>
      <Task>100</Task>
      <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
      <TimeCreated SystemTime="2014-11-11T05:45:03.000000000Z" />
      <EventRecordID>6349</EventRecordID>
      <Channel>Application</Channel>
      <Computer>Photographer</Computer>
      <Security />

        </System>

        <EventData>

      <Data>Photoshop.exe</Data>
      <Data>15.2.1.257</Data>
      <Data>543dbc5e</Data>
      <Data>Photoshop.exe</Data>
      <Data>15.2.1.257</Data>
      <Data>543dbc5e</Data>
      <Data>c000001d</Data>
      <Data>00000000049dc312</Data>
      <Data>ad8</Data>
      <Data>01cffd7271c2d6e8</Data>
      <Data>C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Photoshop.exe</Data>
      <Data>C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Photoshop.exe</Data>
      <Data>e1c476dc-6965-11e4-826b-ec0ec45c94e2</Data>
      <Data>
      </Data>
      <Data>
      </Data>

       

       

       

       

       

      Log nr 2 Reports that  the network is un avaliable but it's not!

       

       

       

      </EventData>

      </Event>

       

      Loggnamn:      Application
      Källa:         Application Error
      Datum:         2014-11-11 06:45:03
      Händelse-ID:   1005
      Aktivitetskategori:(100)
      Nivå:          Fel
      Nyckelord:     Klassiskt
      Användare:     Saknas
      Dator:         Photographer
      Beskrivning:
      Det går inte att komma åt filen  på grund av något av följande:  det finns ett problem med nätverksanslutningen, med disken där filen lagras eller med de lagringsdrivrutiner som finns installerade på den här datorn, eller så finns inte disken.  Felet gjorde att Windows stängde programmet Adobe Photoshop CC 2014.

      Program: Adobe Photoshop CC 2014
      Fil:

      Felvärdet visas i avsnittet Ytterligare data.
      Användaråtgärd
      1. Öppna filen igen. Den här situationen kan bero på ett tillfälligt problem som rättar till sig automatiskt nästa gång programmet körs.
      2. Om det fortfarande inte går att komma åt filen och
      - Den finns i nätverket,  bör nätverksadministratören kontrollera att det inte är fel på nätverket och att det går att kontakta servern.
      - Den finns på en flyttbar disk, till exempel en diskett eller en CD-ROM-skiva, kontrollerar du att disken är ordentligt isatt i datorn.
      3. Kontrollera och reparera filsystemet genom att köra CHKDSK. Du kan köra CHKDSK genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv CMD och klicka på OK. På kommandoraden skriver du CHKDSK /F och trycker sedan på Retur.
      4. Om problemet kvarstår kan du återställa filen från en säkerhetskopia.
      5. Kontrollera om det går att öppna andra filer på samma disk. Om det inte går, kan disken vara skadad. Om det är en hårddisk kontaktar du administratören eller din datorleverantör  för att få hjälp.

      Ytterligare data
      Felvärde: 00000000
      Disktyp: 0
      Händelsens XML-data:
      <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
        <System>
          <Provider Name="Application Error" />
          <EventID Qualifiers="49152">1005</EventID>
          <Level>2</Level>
          <Task>100</Task>
          <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
          <TimeCreated SystemTime="2014-11-11T05:45:03.000000000Z" />
          <EventRecordID>6350</EventRecordID>
          <Channel>Application</Channel>
          <Computer>Photographer</Computer>
          <Security />
        </System>
        <EventData>
          <Data>
          </Data>
          <Data>Adobe Photoshop CC 2014</Data>
          <Data>00000000</Data>
          <Data>0</Data>
        </EventData>
      </Event>