1 Reply Latest reply on Nov 15, 2014 9:56 AM by John T Smith

    funkar inte att installera

    Malin Hillman

      jag har creative cloud installerat på datorn, men när jag ska klicka på "apps" står det att jag måste "ladda ner creative cloud" igen. när jag gör det funkar det inte.. vad ska jag göra?