0 Replies Latest reply on Nov 29, 2014 3:10 PM by LeilaA

    installation

    LeilaA Level 1

      Kan inte installera Lightroom . Photoshop och Bridge gick bra.  Vad betyder felkod 5 och 7?