2 Replies Latest reply on Dec 2, 2014 12:20 PM by JimHess

    Er heeft zich een fout voorgedaan bij het wijzigen van modules.

    edverhage Level 1

      Deze foutmelding krijg ik steeds. Heb Lightroom 5 nieuw geïnstalleerd met productcode. Krijg steeds deze melding. Opnieuw gedownload, ook nieuwste versie. Steeds dezelfde melding. Heb er wel voor betaald maar Adobe is niet te bereiken... Help!