0 Replies Latest reply on Dec 8, 2014 9:13 PM by wingvar46

    I will have Ps in Swedish

    wingvar46

      Och så undrar jag hur jag ska kunna förminska en 31 sek video så att den går att sända på e-post  Den står i Lr nu och väntar på att kunna sändas iväg  den hamnade på 59 och det fick bara vara 35.