0 Replies Latest reply on Dec 19, 2014 10:27 AM by evakcruz

    Jag får linjer över hela bilden när jag printar ut från Lightroom

    evakcruz

      När jag använder andra program för utskrift får jag inga linjer men när jag skriver ut från Lightroom får jag linjer. Hur slipper jag detta problem?