0 Replies Latest reply on Jan 16, 2015 6:50 AM by jan halvorb29108859

    Hvordan forhindrer jeg at anonyme respondenter ikke svarer mer enn én gang på skjema?

    jan halvorb29108859

      Jeg ønsker å gjennomføre et valg der de stemmeberettigede ikke skal ha mulighet for å svare mer enn én gang på skjema. Skjema sendt som link. Respondentene må selvsagt ivaretas som anonyme.