2 Replies Latest reply on Jan 21, 2015 6:41 AM by Hoopdej

    stop using forms central

    Hoopdej

      Aangezien jullie de voorwaarden voor het gebruik van Forms wijzigen wil ik mijn gebruik hiervan met onmiddellijke ingang beeindigen en het te veel betaalde bedrag volledig terug ontvangen. Ook zou ik alsnog graag de €14,00 euro terug ontvangen die ik heb betaald omdat jullie bij het upgraden niet gemeld hebben dat mijn oude abonnement gewoon doorliep. Ik heb dit al drie maanden geprobeerd en word van het kastje naar de muur gestuurd, zoals ook het beëindigen zoals jullie aangeven niet lukt, omdat je steeds weer doorgelinkt wordt naar een beginscherm Is het zo moeilijk gewoon een mailadres te maken waar je met dit soort vragen terecht kunt??