3 Replies Latest reply on Feb 6, 2015 7:14 AM by Peter Spier

    hur aktiverar jag camera raw i bridge?

    christiang2015

      jag har en testversion av indesign och vill lägga in bilder via bridge. jag vill göra om en bild till svartvitt och väljer camera raw men får följande felmeddelande:

      Camera Raw-redigering kräver att en kvalificerande produkt har startats minst en gång för att aktivera funktionen.