0 Replies Latest reply on Feb 12, 2015 6:55 AM by TelQuel

  Datorn kan inte finna en arbetsmapp efter kopiering till extern hårddisk

  TelQuel

   Jag har säkerhetskopierat allt mitt arbete på extern hårddisk (500 GB) sedan ett år. Den 11 februari skaffade jag mig ytterligare en Extern hårddisk (2TB9) och kopierade över hela min Mac-dator, program och alla dokument. När jag kontrollerade innehållet  dagen efter, den 12 samma månad,  kan inte datorn finna innehållet i den InDesign-mapp som jag märkt med "Anteckningsböckerna". Endast Namnet "Anteckningsböckerna" men krönt med ett stort frågetecken. Klickar jag där kommer ett fönster upp som meddelar "Objektet kan inte hittas." Samma händelse utspelar sig vid försök att öppna kopior som gjorts för ett år sedan. I själva datorn visas alla mina InDesign-dokument, men markerar jag ett av dem visas röd text och det går inte att öppna. Samma sak med alla Indesign-dokument. Har tre års arbete raderats från datorn??? Var kan jag få hjälp med detta problem??? Eftersom mapptexten "Anteckningsböckerna" visas med ett stort frågetecken borde den finnas någonstans - men VAR?

    

   Tacksam för svar

   Vänligen

   Lasse Söderberg i Stockholm