0 Replies Latest reply on Feb 13, 2015 2:15 AM by omerd19247081

    probleem bij opslaan na bewerking

    omerd19247081

      Als ik een jpg foto in bewerkt heb (in elements 13) kan ik de wijziging enkel opslaan als psd of pse, zelfs als ik na de bewerking de verschillende lagen tot één laag heb samengevoegd.

      Ik werk in de "expert" moduse