0 Replies Latest reply on Mar 22, 2015 10:35 AM by mieczysławn21066604

    Import plików RAW z Olimpusa OMD1

    mieczysławn21066604

      Import plików RAW i jpg z karty w Liggtr. 4.4,  64 bit. RAW-y nie są czytane natomiast jpg b. wolne. System poprzednio działał na kartach z NIKONA 700.