3 Replies Latest reply on Mar 25, 2015 11:01 AM by Peter Spier

    Det gick inte att starta Adobe InDesign eftersom du saknar åtkomstbehörighet för inställningsmapparna. Se till att du har rätt behörighet och starta sedan om Adobe InDesign.

    november1

      Det gick inte att starta Adobe InDesign eftersom du saknar åtkomstbehörighet för inställningsmapparna. Se till att du har rätt behörighet och starta sedan om Adobe InDesign.

      Vad göra