4 Replies Latest reply on Apr 6, 2015 10:08 PM by A.T. Romano

  niet compatibel schermstuurprogramma / not compatible display driver

  arkitsa

   Ik heb nog geen problemen opgemerkt bij bewerkingen in premiere elements 13 maar :

   soms verschijnt onderaan links de vermelding :

   niet compatibel schermstuurprogramma. Er is een niet compatibel schermstuurprogramma gedetecteerd en hardwareversnelling kan niet worden gebruikt. Werk het schermstuurprogramma bij voor betere prestaties

   is dit belangrijk of kan dit genegeerd worden?

    

   I have no problems observed even in operations premiere elements 13 but:

   sometimes the bottom left of the screen displays:

    

   not compatible display driver. There is an incompatible display driver detected and hardware acceleration can not be used. Update the display driver to improve performance

    

   This is important whether this can be ignored?