1 Reply Latest reply on Apr 6, 2015 3:16 AM by Peter Spier

    Aanpassen lettertype van tekstveld in Indesign CC

    M2623GD Level 1

      Ik ben in InDesign CC formulieren aan het maken om in pdf invulbaar te zijn. Er is echter 1 probleem waar ik ook na uren proberen en zoeken op internet geen antwoord op heb kunnen vinden. Als ik een tekstveld aanmaak (zodat hier later in pdf tekst ingevuld kan worden) dan kan in het "Knoppen en formulieren" scherm alleen de tekengrootte aangepast worden. Ik heb alle stijlen al naar het juiste lettertype aangepast, maar een tekstveld kan ik geen stijl meegeven. Het lettertype van een tekstveld blijft Times New Roman.