1 Reply Latest reply on Apr 6, 2015 9:08 AM by JJMack

    Varför kan jag inte öppna min gamla Adobe Album Starter edition3.2(viewer)

    rolfl96580827 Level 1

      Är jag tvungen att köpa loss mina gamla foton i starter edition3.2(Viewer)?