1 Reply Latest reply on Apr 8, 2015 9:22 AM by A.T. Romano

    Het geluidspoor komt niet mee, en van een eindtune blijft-tie zomaar weg. Hiaten in het programma?

    oldhag

      Mijn filmpjes duren soms wel anderhalf uur of langer en als ik het geluid wil invoegen zie ik wel de blokjes er in staan, maar niet de weergegeven geluidsgolven, dan moet ik dit weer allemaal apart met "maat vaststellen" ophalen, dat kost allemaal extra tijd. En dan heb ik een laatste tune waar het geluid eveneens van wegvalt en doe ik eender "maat vaststellen" dan herkent hij het geluid niet, terwijl het er terdege achter zit, en ik wil niet weerom het programma opnieuw opstarten, want het stomme is dat je iedere keer je instellingen weer moet instellen. Het is er niet beter op geworden, wél slechter.