7 Replies Latest reply on Apr 9, 2015 5:47 AM by OdeElce

    LR5

    OdeElce

      Ik had reeds LR 5 en zocht LR 6. Ik kreeg de cloud, die ik niet gebruikte. De maand is voorbij en ik kan niet meer ontwikkelen in LR 5.