0 Replies Latest reply on Apr 22, 2015 4:14 AM by Peter_Koster

    LRcc ontwikkelen (develop)

    Peter_Koster

      Sinds ik LRcc heb geïnstalleerd (21/4/2015) krijg ik in de ontwikkelmodule een groot blauw scherm met een wit kruis. Wat moet ik doen om hier 'gewoon' het resultaat van mijn bewerkingen in het groot te zien?