4 Replies Latest reply on Jul 31, 2016 11:44 PM by Nanaky

    No permission

    ulfs40131322

      Varför får jag följande svar när jag skall föra över en e-bok från PC:n till läsplattan: CE_COPY_NOT_ALLOWED No permission to copy the book