2 Replies Latest reply on May 20, 2015 5:55 AM by tonjep99595399

    Vil ikke lese raw-fil fra sony rx 100 II

    tonjep99595399

      Lightroom vil ikke lese RAW filen som er fra Sony RX 100II. Står som ukjent fil. Jeg har tatt oppdatering av PS og LR, men dessverre har det ikke hjulpet. Noen som kjenner til problemet og kan gi noen kjærkomne og gode forslag? Mange takk!