1 Reply Latest reply on May 19, 2015 6:50 AM by cfransw

    Ik kocht een legale CD-versie van lightroom 6, geregistreerd bij Adobe met het legale serienummer.  TOch lees ik elke dag dat "de proefversie van Lightroom mobile is nog 14 dagen geldig (12,12 ...)  Hoe kan dit en wat na dag 1 ? Jef Hoornaert-Westouter

    jefh030347

      Ik kocht een legale CD-versie van lightroom 6, geregistgreerd met het legale serienummer bij Adobe.  Toch lees ik bij gebruik van deze lightroomversie elke dag "De proefversie van lightroom mobile is nog 16 (15,14,13 ...) dagen geldig.  Hoe kan dit gezien het om een geregistreerde legale CD-versie gaat ?  En wat gebeurt er na dag 1 ?  Jef Hoornaert (B)