0 Replies Latest reply on May 19, 2015 11:18 AM by olgazdjecia

  The catalog could not be opened due to an unexpected error.

  olgazdjecia

   Nie mogę otworzy LR5, pojawia się komunikat

   The catalog could not be opened due to an unexpected error.

   Podstawia wybór katalogu lub stworzenie nowego - wybiera, tworzę, nic się nie dzieje. Ktoś może pomóc? Korzystam na mac.