3 Replies Latest reply on Jun 2, 2015 11:21 AM by åsao7005839

  Authorize Computer misslyckas "fel user id eller password for the ebook vendor"

  åsao7005839

   Jag försöker göra computer authorization i Adobe Digital Edition, men får fel på inloggningen, meddelandet säger att jag har fel user id eller password för den ebook vendorn. Jag kan logga in på Adobes hemsida med samma inloggningsuppgifter , så jag vet inte vad jag ska göra annorlunda. Hur kan jag göra för att felsöka och fixa? Sufete med allthop är att jag vill testa och använda en Sony PRS-350 som jag fått låna.

    

   Tack på förhand! /Åsa

    

   I am trying to authorize my compuuter in Adobe Digital Edition, but get error message fo rthe login, it says either the user id or the password is incorrect for that ebook vendor. I can login to the adobe website successfully using the same login details, so not sure what I shoudl do differently. Help needed with fixing this, since I want to hook up a Sony PRS-350 and try it out.

    

   Thanks!

   /Åsa

    

   Additional thought - could it be that there should be a ebook vendor called Adobe Digital Edition in the list of vendors to pick from? The vendor I selected is called Adobe ID, since that was picked by default, and no other relevant vendpr to pcik exists. I really wish somebody knows more. Thanks!

    

   Meddelandet redigerades av: Åsa Ode