2 Replies Latest reply on Jun 3, 2015 8:28 AM by daniël

    after re-importing my pictures, how can i re-install my previous changes (development-actions; virtual copies and so on)

    daniël

      kan ik in het nederlands mijn vraag stellen?

      na her-installatie van mijn afbeeldingen (na computer-crash) heb ik mijn originele map kunnen herinstalleren (via toevoegen), maar lightroom vindt de vroegere bewerkingen (ontwikkeling, virtuele kopies enz) NIET MEER TERUG !!!