1 Reply Latest reply on Jun 5, 2015 5:05 AM by Sheena Kaul

    Hur undviker jag problem vid radering av dator och återinstalltion av Creative Cloud

    akcederlund

      Finns det något jag behöver tänka på innan jag raderar min dator och installerar om den, för att inte få problem när jag återinstallerar Creative Cloud.

      Det jag tänker på är om något behöver avaktiveras eller avinstalleras innan, så programmet inte tycker att det redan finns installerat någon annan stans (den raderade datorn).